SK | EN

St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Ochrana osobných údajov

Vážení klienti,
dňa 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR má za cieľ zjednotiť ochranu osobných údajov naprieč celou Európskou úniou. S osobnými údajmi pracuje každá spoločnosť a my nie sme výnimkou. Chceme Vás ubezpečiť, že sa požiadavkám GDPR venujeme dlhodobo a odo dňa platnosti nového nariadenia sme pripravení plniť požiadavky, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov našich klientov. V tomto okamihu nemusíte urobiť nič, ale v prípade, že sa o zmenách chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš oznam o zásadách ochrany osobných údajov uverejnený tu:

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov
Spoločnosť ST. NICOLAUS – trade, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov
Spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s. so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov
Spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s. so sídlom 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš

OZNÁMENIE o spracúvaní osobných údajov – call centrum

GDPR Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov

Formular pre uplatnenie prav dotk nutej osoby Spoločnosť ST. NICOLAUS – trade, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava