SK | EN

St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

EÚ fondy

 

Nákup inovatívnej technológie pre ST. NICOLAUS a.s.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Hlavný cieľ projektu:

dosiahnuť podstatnú inováciu procesu obstaraním novej modernej výrobnej linky

Opis projektu:

Nová linka umožní zefektívnenie procesu plnenia, zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu, zavedenie automatickej výstupnej kontroly vo viacerých stupňoch, zvýšenie kvality finálne vyrábanej produkcie a zvýšenie bezpečnostného štandardu z pohľadu ochrany zdravia pri práci pre pracovníkov obsluhy výrobnej – plniacej linky. Nahradenie súčasného technologicko- výrobného zariadenia umožní plniť liehoviny do nových obalov a prinášať tým na trh inovatívne výrobky v rôznych variantoch. Použitie inovovaných obalových materiálov bude mať pozitívny dopad na ochranu životného prostredia.

Projekt bude realizovaný v prevádzke Liptovský Mikuláš.

Ďalšie informácie:

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk