SK | EN

St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Lieh a ocot

Lieh

Potravinársky jemný lieh

Spĺňa analytické a senzorické požiadavky etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č.110/2008)

Vhodnosť použitia:
– výroba liehovín, pochutín a iných potravinárskych výrobkov
– vhodný na použitie vo farmaceutickom priemysle.

Technický lieh

– všeobecne denaturovaný lieh (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu č 162/2013 a vyhláškou Ministerstva financií č. 538/2011 Z.z)
– osobitne denaturovaný lieh (v súlade s vyhláškou Ministerstva financií č. 538/2011 Z.z)

Logistika:
– minimálny odber 50 kg

Balenie:
– plastové obaly vhodné pre styk s potravinami a horľavými kvapalinami ( 50 l , 200 l, 1000 l – nie sú zahrnuté v cene výrobku ), pri odbere nutné doložiť certifikát
– náves s nerezovou cisternou 30000 l – nie je zahrnutý v cene výrobku.

Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.

Doba minimálnej trvanlivosti:
– bez obmedzenia

Súvisiaca legislatíva:
– Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 Z.z. a Nariadenie (ES) 110/2008.

Voľný ocot

Ocot kvasný liehový 20%

Jedná sa o kvasný ocot liehový, vyrobený prirodzenou biologickou  cestou – fermentáciou liehu poľnohospodárskeho pôvodu.

Vhodnosť použitia:
– po nariadení v potravinárskom priemysle (najmä pri konzervovaní zeleniny).

Logistika:
– minimálny odber 1000 l
– možné podľa požiadaviek zákazníka riediť na potrebnú koncentráciu v rozsahu 10 – 18 %.

Balenie:
– plastové obaly vhodné pre styk s potravinami    ( 1000 l nie sú zahrnuté v cene výrobku )
– náves s nerezovou cisternou 30000 l – nie je zahrnutý v cene výrobku.

Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.

Doba minimálnej trvanlivosti:
– bez obmedzenia

Súvisiaca legislatíva:
– Potravinový kódex SR, časť 1809/2001-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny.