SK | EN

St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Destiláty

Názov Číslo artikla Obsah alk. la/kg SD, €/la
Vínny rektifikovaný destilát 2208208904300003 1,0000 10,8000
Borovičkový destilát rezaný 2208907401030000 1,0000 10,8000
St.N. borovičkový destilát 2208907401060000 1,0000 10,8000

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné odskúšať odberateľom vo finálnom výrobku.

Logistika: Minimálny odber 50 kg

Balenie: Plastové obaly vhodné pre styk s potravinami ( 50 L , 200 L, 1000 L – nie sú zahrnuté v cene výrobku )
náves s nerezovou cisternou 30000 L – nie je zahrnutý v cene výrobku

Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.

Doba minimálnej trvanlivosti: 6 mesiacov

Súvisiaca legislatíva: Nar. (ES) 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

Okrem výrobkov uvedených vyššie ponúkame možnosť prípravy destilátov podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov.