SK | EN

St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Zodpovedná konzumácia alkoholu

Podporujeme zodpovednú konzumáciu alkoholu

Ako najväčší výrobca liehovín na Slovensku si plne uvedomujeme svoju pozíciu, a aj preto sa riadime a tvoríme striktné zásady v oblasti zodpovedného správania sa ku konzumácii a komunikácii alkoholu. To, že patríme medzi významných výrobcov, distributérov a importérov alkoholických nápojov v Slovenskej republike patriacich do združenia FÓRUM PSR SLOVENSKO, je preto celkom prirodzené.

Členom organizácie sme sa stali v tomto roku. Tým sme sa zaviazali k dodržiavaniu cieľov združenia a podpore šírenia osvety a prevencie, ktoré sú zamerané na zníženie škodlivých následkov zneužívania alkoholu. Rovnako patríme medzi spoločnosti, ktoré poskytujú seriózne a vyvážené informácie súvisiace s alkoholom.

Jasne deklarujeme, že bude dodržiavať viaceré zásady, aby sme naplnili hlavný cieľ. Svoju obchodnú činnosť sa usilujeme vykonávať s plnou zodpovednosťou v súlade so zákonmi a opatreniami, ktoré sa týkajú nášho predmetu podnikania. Rovnako presadzujeme opatrenia smerujúce do sociálnej sféry, čím pomáhame obmedziť negatívne následky neprimeranej konzumácie alkoholu. Tiež sme sa zaviazali propagovať rozumné a umiernené pitie aj na svojich reklamných materiáloch v súlade s Etickým kódexom reklamnej praxe.


Ďalšie informácie

Ďalšie informácie pre spotrebiteľov sú dostupné na webovej stránke Pi s rozumom
alebo priamo na stránke Fóra PSR Slovensko.